1. Webový dizajn
  2.  → Vychodné Mokrance

Vychodné Mokrance

Názov projektuVychodnemokrance
Služba – UI/UX, Dizajn, WordPress
Rok – 2023

Sú umiestnené vo východnej časti obce Mokrance, a to bezprostredne vedľa NOVÝCH MOKRANIEC.